Moties voor verbe­tering lucht­kwa­liteit in Zutphen


14 november 2022

Gisteravond is er in de raadsvergadering een tweetal moties ter bevordering van de luchtkwaliteit aangenomen. De PvdD heeft deze moties van de PvdA mede ingediend en hiermee zetten we stappen naar een betere luchtkwaliteit in Zutphen.

Schone Lucht Akkoord

De eerste motie gaat over het aansluiten van de gemeente Zutphen bij het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA). Met het aannemen van deze motie heeft de Raad het college opgedragen inzichtelijk te maken hoe dit SLA kan bijdragen aan de luchtkwaliteit van Zutphen. En om in het voorjaar te bepalen of de gemeente het SLA gaat ondertekenen.

Deze motie kan je hier lezen: Motie Schone Lucht Akkoord.

Houd(t) rekening met je buren

De tweede, mede ingediende, motie "Houd(t) rekening met je buren" gaat over houtstook en over het informeren over de schadelijkheid hiervan.

Op landelijk niveau neemt de Partij voor de Dieren al het standpunt in dat overlast van houtrook moet worden beperkt. Nu dit standpunt ook in de gemeenteraad aan de orde kwam, hebben we besloten deze motie mede in te dienen.

Met de motie roepen we het college op de bewoners meer te informeren over de schadelijkheid van houtrook en de overlast die hiermee gepaard kan gaan voor de omgeving.

De motie is hier te lezen: Motie Houd(t) rekening met je buren.

Gerelateerd nieuws

Daadkracht, visie en lange termijn

Maandag 7 november was de dag. De eerste keer dat we als fractie de programmabegroting konden bespreken en beoordelen. Een la...

Lees verder

Meldpunt Vuurwerk gelanceerd!

Afgelopen week lanceerde we het meldpunt vuurwerk in Zutphen en omgeving. Met dit meldpunt zetten we overlast van vuurwerk in...

Lees verder