Daad­kracht, visie en lange termijn


Blog­be­richt #01

8 november 2022

Maandag 7 november was de dag. De eerste keer dat we als fractie de programmabegroting konden bespreken en beoordelen. Een lange vergadering van wel 7 zeer intensieve uren.

Kort onderbroken door een vegan maaltijd. Dankzij onze aangenomen motie “Carnivoor? Geef het door!” was het merendeel van de aangeboden maaltijd plantaardig. Daar zijn we nog steeds blij mee en heel trots op. Goed voor het klimaat en heel fijn voor de dieren.

De begroting mist urgentie en een duidelijke lange termijn visie. Preventieve maatregelen zoals een vooruitstrevend gezondheidsplan kunnen we er niet in terug vinden. Dieren worden slechts 1 keer genoemd. Dat is teleurstellend en moet beter!

De datum om energieneutraal te worden is weer twintig jaar de toekomst in geworpen. We weten allemaal dat de nood hoog is en dat we nu nog maar heel weinig tijd hebben om het tij enigszins te keren. We vinden dit een onverantwoorde keuze.

We hebben tijdens de vergadering een amendement ingediend met daarin een aantal toevoegingen op verschillende onderwerpen en ook een vijftal moties. Twee moties zijn aangenomen. In de prestatieafspraken die de gemeente maakt met de kinderboerderij wordt dierenwelzijn meegenomen. Daar zijn we heel blij mee omdat we signalen hebben gekregen dat het er soms slecht mee gesteld is.

De motie over energie-besparingsmaatregelen in het oude stadhuis is tevens aangenomen. Daar wordt tot op heden veel energie verspilt. Goed dat de motie is aangenomen en dat er actie wordt ondernomen.

De motie over vergroening van de Hamersplaats hebben we na een toezegging van de wethouder aangehouden. We kregen een verheugend bericht van de werkgroep aldaar, waarin ze ons hartelijk bedankten en meldden dat er al iemand contact met ze op had genomen. We houden de vinger aan de pols.

De motie over gemeentelijke aandelen in het vliegveld Teuge hebben we ook aangehouden na een toezegging van de wethouder. Vliegen nu en in de toekomst is en blijft zeer schadelijk voor het klimaat en voor onze gezondheid. De toekomst van regulier groen en elektrisch vliegen ligt volgens gerenommeerde wetenschappers van de TU Delft en het NLR nog ver weg.

De motie over het inventariserenen analyseren van alle onderwerpen die betrekking hebben op dieren heeft het helaas niet gehaald. Wij vinden het noodzakelijk dat er een duidelijk overzicht komt van alle acties waar dieren bij betrokken zijn en wat daarvoor begroot wordt. Zo krijgen we een goed beeld over wat er gaande is en hoe we dat eventueel zouden kunnen aanpassen en verbeteren.

Aan het einde van de vergadering toen de begroting in stemming werd gebracht hebben we tegen deze programmabegroting gestemd. De zeer ernstige situatie waarin we ons momenteel bevinden voor wat betreft het voortbestaan, de leefomstandigheden en het welzijn van dieren, de impact en maatregelen ter voorkoming van verdere klimaatverandering en het biodiversieitsverlies zien we niet vertaald in urgentie, een duidelijke visie en een krachtig lange termijn plan om al deze problemen integraal aan te pakken.

We hebben met onze bijdrages, moties en het amendement onze aanjagersrol waargemaakt en hopelijk mensen aan het denken gezet. We staan principieel achter onze idealen en dat blijven we doen.

Iris Vellema

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn op de kinderboerderij krijgt meer prioriteit!

Het college is van plan de kinderboerderij voortaan structureel te financieren en komt binnenkort met een plan hiervoor. De P...

Lees verder

Moties voor verbetering luchtkwaliteit in Zutphen

Gisteravond is er in de raadsvergadering een tweetal moties ter bevordering van de luchtkwaliteit aangenomen. De PvdD heeft d...

Lees verder