Vleermuis in boom site

Natuur en biodiversiteit

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Zutphen is nog erg versteent, in het centrum en op de Mars is bijvoorbeeld veel te weinig groen. Zutphen heeft behoefte aan meer robuste groen. Dat helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in robuste groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze gemeente een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.