Dieren­rechten en dieren­welzijn


Ook dieren zijn inwoners van Zutphen en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen in de politiek en daarbuiten niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Zutphen zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis.

Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners. Om dierenleed te voorkomen en te bestrijden, is het belangrijk dat bij elke beslissing van de gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden meegewogen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vergroening, bomen en Dieren­welzijn

Blog­be­richt #05

In de raadsvergadering van 20 februari 2023 werd een langslepend dossier aan de orde gesteld. In de binnenstad van Zutphen ligt sinds jaar en dag een saai bestraat pleintje, onderdeel van de Kattenhavestraat, met daarop via een gedoogbeleid ruimte voor auto’s om te parkeren. Het is een bijzondere plek omdat daar de prachtige rivieren de Berkel en de IJssel samenkomen. In 2014 zijn er plannen gem...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws