Dieren­welzijn op de kinder­boer­derij krijgt meer prio­riteit!


7 november 2022

Het college is van plan de kinderboerderij voortaan structureel te
financieren en komt binnenkort met een plan hiervoor. De Partij voor de Dieren vindt dat op de kinderboerderij de dieren en hun welzijn centraal moeten staan. Daarom vinden we dat er kwaliteitseisen aan het welzijn van dieren op de kinderboerderij gesteld dienen te worden en willen we dat deze kwaliteitseisen opgenomen worden in prestatieafspraken bij het financieringsplan.

Gisterenavond bij de behandeling van de programmabegroting 2023-2026 hebben wij een motie hierover ingediend en die is met een ruime meerderheid aangenomen.

De motie kan je hier lezen: https://zutphen.partijvoordedi...

Gerelateerd nieuws

Motie 'Verminder energieverbuik oude stadhuis' unaniem aangenomen!

Op 7 november heeft de raad onze motie 'Verminder energieverbuik oude stadhuis' unaniem aangenomen! De motie riep het colle...

Lees verder

Daadkracht, visie en lange termijn

Maandag 7 november was de dag. De eerste keer dat we als fractie de programmabegroting konden bespreken en beoordelen. Een la...

Lees verder