Houdt rekening met je buren (PvdA) - PvdD mede-indieners


14 november 2022

Indiener(s): Arne Bouma (Partij van de Arbeid)

Mede-indiener(s): Yvonne ten Holder (D66), Perry Boersbroek (Burgerbelang), Iris Vellema (Partij voor de Dieren)

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:
I. Fijnstof ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken aan longen, luchtwegen, hart en bloedvaten. Bij kinderen kan fijnstof de groei van de longen negatief beïnvloeden. Bij houtstook komen ook heel kleine stofdeeltjes vrij (ultrafijnstof). Kankerverwekkende ultrafijne deeltjes worden nauwelijks door de neus en luchtpijp gefilterd en komen zo diep in de longen terecht.
Mensen die al longproblemen hebben of astmatisch zijn, hebben hier direct last van;
II. 23% van het fijnstof in de lucht afkomstig is van de houtrook door open haarden en houtkachels;
III. op lokaal niveau steeds meer gemeenten de APV aanpassen t.b.v. beperking van overlast en gezondheidsrisico’s van houtrook en ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd door voorlichting te
geven over de gezondheidsrisico’s van houtrook;
IV. de gemeente Zutphen de inwoners informeert via onder andere de website over gezondheidsrisico’s en stooktips voor houtstook, waar luchtfonds.nl tegenover stelt dat voorlichting die zich richt op beter stoken, juist werkt als aanmoediging om te stoken;
V. In de ‘Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025’ aanbevelingen voor de toekomst worden uiteengezet ten aanzien van de luchtkwaliteit in relatie tot de volksgezondheid en het belang om extra in te zetten op luchtkwaliteit;

Overwegende dat:
a. Vele Zutphenaren vanwege hoge gasprijzen en de onzekerheid op de energiemarkt, hout- en pelletkachels als warmtebron gebruiken en er een reële kans bestaat dat dit de komende winter enorm zal toenemen, dat leidt tot verslechtering van de luchtkwaliteit;
b. Voorlichting waarmee mensen die hout stoken worden geïnformeerd over de risico’s voor hun eigen gezondheid en die van hun gezin en/of vrienden en buren, kan resulteren in minder (overlast door) houtrook dan informatie over stookadvies;
c. Iedere inwoner risico heeft op gezondheidsschade door de (onzichtbare) fijnstof uit houtrook.
En er enerzijds mensen zijn met longaandoeningen die direct voelbaar fysieke hinder hebben door houtstook, meer medicijngebruik en meer gezondheidskosten. En anderzijds er mensen zijn die zich financieel gedupeerd voelen door regulering van houtstook doordat zij geïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld een (destijds gesubsidieerde) pelletkachel. Of mensen die echt weinig geld hebben voor wie hout stoken veel minder duur is dan gas of andere warmtebronnen.
Terwijl het algemene gezondheidsbelang daadwerkelijk gediend wordt door vermindering van fijnstof door houtkachels en open haarden;

Verzoekt het college:
1. Voorlichting met betrekking tot houtstook nog voor uiterlijk 16 december 2022 te verstrekken aan alle huishoudens in Zutphen. Dat wil zeggen, tenminste voorlichting waarmee mensen die hout stoken worden geïnformeerd over de risico’s voor hun eigen gezondheid en die van anderen, kan resulteren in minder (overlast door) houtrook, naast informatie over stookadvies;
2. Om dekking te halen uit bestaand budget onder product 723 Milieu.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven. Een vuurtje trekt nog altijd aan: het verbindt, brengt gezelligheid of je droomt er rustig bij weg. Toch heeft het een gitzwarte keerzijde: houtstook is bewezen ongezond en een grote vervuiler als het gaat om de kwaliteit van de lucht die wij allemaal inademen.

Houtrook kan zich, afhankelijk van het weer, stookgedrag en de plaatselijke omstandigheden, over een
grote afstand van de bron verspreiden, tot wel 400 meter ver. De rook komt via kieren en gaten of de mechanische ventilatie / warmte-terugwin-koppeling ons huis binnen. De vervuiling veroorzaakt door
houtstook, zit ‘m onder andere in de concentratie fijnstof die via houtrook de lucht in gaat. De fijnstof- uitstoot van een houtkachel staat ongeveer gelijk aan die van 25 draaiende dieselvrachtwagens uit 2006, zonder roetfilter. Of meerdere snelwegen naast je deur.

Houtrook is daarom een verborgen ziekmaker. Een bijdrage in fijnstof van 40% in een woonwijk is daarbij geen uitzondering. Fijnstof vergroot de kans op allerlei ziekten zoals: kanker, long- en hartaandoeningen, vooral bij kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en mensen die een longaandoening hebben.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Stadspartij, D66, GroenLinks, Kies Bewust Lokaal

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Schone Lucht Akkoord (PvdA) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer