Inia­tief­voorstel ingediend voor een verbod op afsteken consu­men­ten­vuurwerk


Oud en Nieuw weer een leuk en veilig feest voor iedereen

3 april 2023

Op 3 april dienden de Partij voor de Dieren en GroenLinks, samen met D66, Stadspartij en Partij van de Arbeid, een initiatiefvoorstel in voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Naast het verbod, dat komende jaarwisseling 2023-2024 moet ingaan, verzoekt het initiatiefvoorstel het college om met voorstellen te komen voor een alternatieve viering.

Vuurwerk afsteken is niet meer van deze tijd. Elke jaarwisseling lopen er in Nederland honderden mensen letsel op als gevolg van vuurwerk en ook ondervinden veel mensen gezondheidsschade, met name longpatiënten. Bekend is dat vuurwerk angst en stress veroorzaakt bij dieren. Verder bevat vuurwerk zware metalen en andere giftige stoffen, die lucht, grond en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd in Nederland. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving dus ook nog miljoenen euro’s.


Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat inmiddels twee op de drie Nederlanders voor een verbod op consumentenvuurwerk is. Artsen, burgemeesters, brandweer, politie en dierenorganisaties pleiten al langer voor een vuurwerkverbod. In twaalf gemeenten geldt al een verbod op consumentenvuurwerk en tal van andere gemeenten zullen, vooruitlopend op een landelijk verbod, de komende tijd volgen. Tegelijk met een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk pleit dit initiatiefvoorstel voor het bieden van een feestelijk, verbindend alternatief.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over ontheffing voor een vreugdevuur

De Partij voor de Dieren heeft vernomen dat er op 1 maart een ontheffing voor een open vuur (vreugdevuur) verleend is aan de ...

Lees verder

Actie tegen kaalslag vogelbosje

Onlangs is het “vogelbosje” (hoek Berkelsingel en Coehoornsingel) in #Zutphen, volledig gekapt en gerooid. Het was een lang g...

Lees verder