Actie tegen kaalslag vogel­bosje


Kappen met kappen!

5 april 2023

Onlangs is het “vogelbosje” (hoek Berkelsingel en Coehoornsingel) in #Zutphen, volledig gekapt en gerooid. Het was een lang gekoesterd en zorgvuldig opgebouwd klein natuurgebiedje. Bewoners hebben ons benaderd en van daaruit heeft de Partij voor de Dieren via borden aandacht gevraagd voor wat er is gebeurd. Partij voor de Dieren maakt zich enorm zorgen over de vele bomenkap in Zutphen. Via een QRcode is te lezen wat onze standpunten en zorgen zijn over het gevoerde beleid betreffende bomen en dit soort bosjes. Ook is te lezen wat wij als fractie doen om de vele bomenkap tegen te gaan.

#Bomen en de bosschages zijn van levensbelang voor veel verschillende soorten dieren. Ze zorgen voor voedsel, leefruimte, schuilplekken en nestgelegenheid. Vanwege het sterk veranderende klimaat zijn dit soort kleine stukjes natuur tevens van groot belang voor mensen. Ze bieden schaduw en koelte tijdens warme dagen en zorgen voor een goede waterhuishouding. Bomen nemen CO2 op en filteren de lucht.

We moeten #kappenmetkappen


Gerelateerd nieuws

Iniatiefvoorstel ingediend voor een verbod op afsteken consumentenvuurwerk

Op 3 april dienden de Partij voor de Dieren en GroenLinks, samen met D66, Stadspartij en Partij van de Arbeid, een initiatief...

Lees verder

Vuurwerkverbod aangenomen!

Yes! Gisteravond is het ons gelukt! Ons initiatief wetsvoorstel om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden is doo...

Lees verder