Gezonde bomen kap je niet!


Blog­be­richt #04

30 januari 2023

Vorige week was de Partij voor de Dieren getuige van de kap van gezonde bomen en de vernietiging van een gebied met een mengeling van bomen en struiken op het terrein van Helbergen fase 2.

We waren daar aanwezig om onze stem te laten horen en aandacht te vragen voor de waarde van de gezonde bomen en de strook met bomen en bosschages. Voor alle duidelijkheid, we hadden geen enkele intentie om de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de kap ook maar op enige manier te hinderen of te verhinderen dat zij op een goede manier hun werk konden doen.

Kleine Bosjes

Kleine bosjes zijn van veel grotere waarde gebleken dan aanvankelijk werd gedacht.

Volgens een onderzoek uit 2019 van Sustainable footprint kunnen deze kleine bosjes een grote bijdrage leveren aan de landschapsbeleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Dieren

Of dit gebied(je) valt onder de kwalificatie “kleine bosjes” kunnen we misschien niet helemaal bepalen, maar wat wel duidelijk is, is dat ook dit soort “groene randen” een toevluchtsoord, voedselvoorziening, een schuilplek, een nest gelegenheid en een belangrijk leefgebied zijn voor vele dieren.

In deze tijd van het verlies van soorten; insecten die verdwijnen, vogels die zwaar onder druk staan in bebouwde gebieden en versteende tuinen die geen ruimte meer bieden aan bijvoorbeeld egels, zouden we met alle krachten die we hebben dit soort gebiedjes moeten beschermen en behouden.

Een enkele boom kan honderden soorten insecten, schimmels, mos, zoogdieren en planten herbergen.

Klimaat

De bomen die omgehakt zijn, waren overigens niet alleen van waarde voor de vele verschillende soorten dieren, maar waren ook van groot belang voor de mens. Ze zorgden voor zuurstof, ze namen CO2 op, filterden de lucht, waren goed voor de waterhuishouding en zorgden voor noodzakelijke koelte in ons alsmaar opwarmende klimaat.

Toekomst

Op een wandelingetje langs het gebied zagen we meerdere vogels die zich verschuilden in de takken van de omgezaagde bomen. Een trieste aanblik.

Er komen binnenkort nieuwe bewoners op het stuk grond. We hopen van harte dat ze afgezien van terrassen en hopelijk niet al te glad gemaaide gazons aandacht besteden aan de ontheemden door middel van het planten van bomen en bes-dragende struiken en te zorgen voor bloemrijke borders en rommelige plekjes in hun nieuw aan te leggen tuinen.

“Alles van waarde is weerloos” schreef Lucebert in 1974

Laten we in de toekomst zorgvuldig om gaan met al het waardevolle dat we al hebben.

Gerelateerd nieuws

Honden zijn geen belastbaar product

Jaarlijks stelt de gemeenteraad samen met het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke belastingen vast. Zo oo...

Lees verder

Vergroening, bomen en Dierenwelzijn

In de raadsvergadering van 20 februari 2023 werd een langslepend dossier aan de orde gesteld. In de binnenstad van Zutphen li...

Lees verder