Honden zijn geen belastbaar product


Blog­be­richt #03

16 december 2022

Jaarlijks stelt de gemeenteraad samen met het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke belastingen vast. Zo ook afgelopen raadsvergadering zijn deze verordeningen vastgesteld.

Een van deze verordeningen, de hondenbelasting, valt voor de Partij voor de Dieren natuurlijk extra op. De fractie dook in de geschiedenis van de hondenbelasting en ontdekte dat deze belasting niet alleen oneerlijk is. De belasting blijkt ook nog eens heel oud en oorspronkelijk in het leven te zijn geroepen om zwerfhonden en rabiës uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

In vergelijking met omliggende gemeente waar de hondenbelasting nog wel wordt geint, is het tarief hiervan in Zutphen erg hoog. In deze tijden waarin de meeste mensen op hun uitgaven moeten letten, is dit geen sociale stap voorwaarts meer.

Daarnaast is de hondenbelasting is geen doelbelasting. Het geinde geld wordt dus niet specifiek ingezet voor honden of de hondeneigenaren zelf, het komt op “de grote hoop”, de algemene middelen.

Meer dan genoeg reden om deze belasting, zoals veel buurgemeenten al hebben gedaan, te schrappen voor de inwoners van Zutphen! Wij dienden samen met Kies Bewust Lokaal, Burgerbelang, PvdA en CDA een motie in om de hondenbelasting vanaf voorjaar 2023 niet meer in de begroting te laten terugkomen.

Gedurende het debat bleek dat er een brede steun is in de raad. Naast de mede indienende partijen zien ook andere partijen in dat deze belasting eigenlijk niet meer uit te leggen valt. Wel werd er door sommigen afgevraagd hoe er dekking voor het afschaffen zou kunnen zijn. De Partij voor de Dieren en de overige indieners hebben daarom besloten de motie aan te houden.

Wij gaan komend jaar op zoek naar een stuk dekking zodat wij met een brede steun de motie door de raad kunnen krijgen en zo de hondenbelasting in Zutphen definitief kunnen afschaffen.

Gerelateerd nieuws

Grondstoffenplan 2023-2027

De gemeenteraad heeft deze week vergaderd over een nieuw grondstoffenplan. In dit plan is omschreven hoe de komende tijd een ...

Lees verder

Gezonde bomen kap je niet!

Vorige week was de Partij voor de Dieren getuige van de kap van gezonde bomen en de vernietiging van een gebied met een menge...

Lees verder