Grond­stof­fenplan 2023-2027


Blog­be­richt #02

13 december 2022

De gemeenteraad heeft deze week vergaderd over een nieuw grondstoffenplan. In dit plan is omschreven hoe de komende tijd een pilot van start gaat om het inzamelen van afval anders aan te pakken.

Een belangrijk doel is om de hoeveelheid restafval die de inwoners van Zutphen produceren te verminderen. Restafval kan sowieso niet worden herbruikt en verdwijnt dus in de verbrandingsoven.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het zaak is de afvalberg te verkleinen. De recycle-stromen die inwoners aanleveren worden voor een deel gerecycled. Minder afval aan de voorkant is zodoende belangrijk. Recyclebaar materiaal wat niet verwerkt kan worden zorgt voor onnodige verbranding, wat een negatieve invloed heeft op het klimaat en op onze aarde.

Hierom heeft de PvdD de motie van de Stadspartij over het inzetten op minder afval mede ingediend. In deze motie riepen wij het college op om actief aan de slag te gaan de afvalberg in Zutphen te verminderen.

Wij wilden dat het college een aanjagersrol op haar zou nemen. Om zo samen met inwoners en ondernemers de hoeveelheid afval te verminderen.

Eenvoudige voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

  • Hergebruik, consuminderen, en reparatie stimuleren
  • Wegwerpproducten vermijden.
  • Een eigen boodschappentas gebruiken
  • Bij ondernemers minder en duurzamer verpakkingsmateriaal stimuleren.

De voorbeelden zijn eenvoudig uit te voeren. Zeker vandaag de dag helpen alle stapjes, en een nog actievere aanjagersrol had wat ons betreft de gemeente gepast. Helaas kregen we niet genoeg handen op elkaar voor deze motie en is hij in de raadsvergadering verworpen.

Dat neemt niet weg dat wij onze strijd stopzetten. De Partij voor de Dieren blijft staan voor hergebruik en consuminderen.

Zo stonden wij op het punt om met een motie het college op te roepen onderzoek te doen naar de inzameling van incontinentiemateriaal en luiers. Deze hulpmiddelen drukken extra zwaar op het restafval dat een inwoner maakt. Daarnaast zijn er initiatieven om deze materialen anders te verwerken.

Een toezegging van de wethouder om dit in de gaten te houden was voor ons nu voldoende reden om deze motie op dit moment in te trekken.

Er is een wereld te winnen met een slim afvalinzamelbeleid. De uitkomsten van de pilot gaan geƫvalueerd worden met de raad. De Partij voor de Dieren staat dan vooraan om mee te denken waar dit eventueel nog slimmer en duurzamer kan worden uitgerold.

Gerelateerd nieuws

Een nieuwe forumlid voor de PvdD

Op 12 december is er officieel een nieuw forumlid aan onze fractie toegevoegd. Niels Segaar heeft de belofte afgelegd en k...

Lees verder

Honden zijn geen belastbaar product

Jaarlijks stelt de gemeenteraad samen met het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke belastingen vast. Zo oo...

Lees verder