Vergroening, bomen en Dieren­welzijn


Blog­­be­richt #05

23 februari 2023

In de raadsvergadering van 20 februari 2023 werd een langslepend dossier aan de orde gesteld. In de binnenstad van Zutphen ligt sinds jaar en dag een saai bestraat pleintje, onderdeel van de Kattenhavestraat, met daarop via een gedoogbeleid ruimte voor auto’s om te parkeren.

Het is een bijzondere plek omdat daar de prachtige rivieren de Berkel en de IJssel samenkomen. In 2014 zijn er plannen gemaakt voor bebouwing. Het uitgangspunt was een 6-tal huizen in het hoge segment. Van daaruit ontstonden protesten die leidden tot aan de Raad van State. Tevens werd er een motie aangenomen waarin verzocht werd om het zicht op de historische stad te behouden, wat resulteerde in een voorstel om de bebouwing aan te passen van 3 naar 2 lagen met als consequentie dat er slechts 4 woningen konden worden gebouwd.

Wij hebben samen met de CU een motie ingediend met het verzoek om af te zien van bebouwing en met het oog op de klimaatcrisis en de vele bomenkap het plein te vergroenen, zodat het een fijne plek wordt voor heel veel inwoners, ook de niet menselijke.

Vergroening is, nu de gevolgen van klimaatverandering ook echt voelbaar zijn, niet alleen strikt noodzakelijk, maar het is ook onze plicht naar toekomstige generaties en bovendien volledig in lijn met het coalitieakkoord. Hoewel onze motie steun kreeg van het CDA en de SP is hij helaas verworpen. We hebben echter onze stem kunnen laten horen en opnieuw gewezen op de kritische situatie waarin de wereld verkeerd. Actie is hard nodig.

Aan het begin van de vergadering hebben we vragen gesteld over de kap van 8 grote gezonde volwassen Acacia’s in Warnsveld vanwege worteldruk. Bomen zijn van levensbelang voor mens en dier. We vragen ons af of de overlast in verhouding staat tot het grote algemene belang van gezonde volwassen bomen. Ze zorgen immers voor voedsel, woonruimte en schuilplekken voor dieren, maar ook voor koelte en een goede waterhuishouding. Van essentieel belang in ons veranderende klimaat.

Uit een recent onderzoek van de KU Leuven blijkt dat volwassen bomen een groter gezondheidseffect hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Om elke volwassen boom te compenseren moeten minstens 10 jonge bomen worden herplant. We blijven hiervoor aandacht vragen.

Ook andere partijen maken zich inmiddels zorgen. Zutphen maakt gebruik van schapen om het gras in de plantsoenen kort te houden. We maken ons veel zorgen om het welzijn van de dieren. Het bedrijf laat de lammeren halal slachten en er zijn klachten van omwonenden over de verzorging tijdens de begrazing. Er komt een evaluatie over de effecten van de begrazing waarin op ons verzoek ook dierenwelzijn wordt meegenomen. Bij verder navragen bleek dat er afgelopen najaar 20 schapen zijn overleden aan acuut leverfalen. We hebben hier tijdens de vergadering vragen over gesteld aan de wethouder. We wachten de evaluatie af en blijven strijden voor de schapen.

Onze motie over het opnemen van welzijnseisen in de APV bij evenementen waarin dieren worden gebruikt hebben we niet ingediend. Er komt een forum over waarin we onze standpunten nog beter kunnen uitleggen.

We hebben tijdens deze vergadering een duidelijk geluid laten horen en onze aanjaagfunctie wederom waar kunnen maken.

Gerelateerd nieuws

Gezonde bomen kap je niet!

Vorige week was de Partij voor de Dieren getuige van de kap van gezonde bomen en de vernietiging van een gebied met een menge...

Lees verder

Bomenbeleid op de agenda en schriftelijke vragen gesteld.

We zien veel bomenkap de laatste tijd in de gemeente Zutphen. Voor de Partij voor de Dieren is dit extra reden om hierop aler...

Lees verder