Geen vuurwerk meer in de uiter­waarden


Motie aange­nomen

2 februari 2024

Afgelopen maandag 29 januari stemde een meerderheid in met onze motie: "Geen vuurwerk in Natura 2000 gebied". Een mooi en ook logisch resultaat.

Al sinds jaar en dag organiseert de gemeente namelijk een vuurwerkshow aan het einde van de zomer aan de Ijsselkade. Met dit evenement sluit de stad de zomer symbolisch af.

Deze vuurwerkshow werd ontstoken in de uiterwaarden van de Ijssel, een Natura 2000 gebied. Hiermee werd jaarlijks de daar wonende dieren opgeschikt en het milieu daar en daarbuiten onnodig belast.

De Partij voor de Dieren heeft de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheid voor dit natuurgebied Nu deze motie is aangenomen is er een stap gezet in het verder beschermen van dit prachtige natuurgebied.

Gerelateerd nieuws

De herfst, volop in de voorbereiding

Na de zomer is de fractie weer hard aan de slag om onze idealen binnen gemeente Zutphen aan te kaarten en gerealiseerd te kri...

Lees verder

Dierenmishandeling beter in zicht door bijdrage PvdD

In de raadsvergadering afgelopen 29 januari is het Intergraal Veiligheidsplan (IPV) besproken. Een nodig plan waarin Zutphen ...

Lees verder