Dieren­mis­han­deling beter in zicht door bijdrage PvdD


Toezegging Burge­meester

2 februari 2024

In de raadsvergadering afgelopen 29 januari is het Intergraal Veiligheidsplan (IPV) besproken. Een nodig plan waarin Zutphen met omliggende gemeenten samenwerkt op gebied van veiligheid.

Zoals ons raadslid Lindsey Stone in haar bijdrage heeft laten weten, komt er in dit veiligheidsplan geen dierenmishandeling voor. Een gemiste kans vinden wij. Dierenmishandeling is namelijk, naast dat het verschrikkelijk en verwerpelijk is, een duidelijk signaal dat er meer aan de hand is.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een grote kans op huiselijk geweld tegen mensen is, wanneer er al sprake is van dierenmishandeling. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dit al in de helft van de gevallen zo.

Daarnaast blijkt dat sommige vrouwen die mishandeld worden, niet willen vluchten omdat ze hun huisdier niet mee kunnen nemen naar de opvang.

Om deze redenen hebben we gevraagd of dierenmishandeling in een volgend IPV kan worden opgenomen.

De burgemeester, die over de veiligheid gaat in de gemeente, heeft het opnemen in een volgend IPV helaas niet meteen toegezegd. Echter heeft hij wel toegezegd dat hij dit gaat bespreken bij de "driehoek".

Zo komt er door de bijdrage toch meer aandacht voor dierenmishandeling en de signalering hiervan.

Gerelateerd nieuws

Geen vuurwerk meer in de uiterwaarden

Afgelopen maandag 29 januari stemde een meerderheid in met onze motie: "Geen vuurwerk in Natura 2000 gebied". Een mooi en ook...

Lees verder