Wethouder Dieren­welzijn


1 juli 2022

Indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)
Mede-indiener(s): Gerard Pelgrim (Stadspartij)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,


Constaterende dat:

A. De gemeente verantwoordelijk is voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen;
B. In het coalitieakkoord de belangen van de niet menselijke medebewoners wordt erkend;
C. Het coalitieakkoord niet voorziet in een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn.

Overwegende dat:

a. Een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn betekent dat er iemand verantwoordelijk en aanspreekbaar is op alle onderwerpen die dieren en dierenwelzijn betreffen;
b. Een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn waarborgt dat er meer aandacht is voor de belangen voor dieren in de gemeente;
c. Het inmiddels heel gewoon is in Nederlandse gemeenten een wethouder dierenwelzijn te hebben.[1]

Verzoekt het college:

1. Om één van de wethouders de specifieke portefeuille van dierenwelzijn toe te bedelen en hem of haar zichtbaar verantwoordelijk voor en aanspreekbaar te maken op alle onderwerpen die dieren en
dierenwelzijn betreffen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Referenties:
1. https://www.binnenlandsbestuur...-en-organisatie/al-50-wethouders-dierenwelzijn


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Stadspartij, Kies Bewust Lokaal, D66, H. Godee(GroenLinks), J. van Donk(GroenLinks)

Tegen

SP, Burgerbelang, ChristenUnie, CDA, VVD, Partij van de Arbeid, M. Westerik(GroenLinks), D. Logeman(GroenLinks)

Lees onze andere moties

Carnivoor? Geef het door!

Lees verder

Openbare Toiletten (CDA) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer