Openbare Toiletten (CDA) - PvdD mede-indieners


1 juli 2022

Indiener(s): Mark Purperhart (CDA)
Mede-indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)

Opsteller(s): Mark Purperhart (CDA)

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constateert dat:

a. Zutphen een aantrekkelijke stad wil zijn voor iedereen, voor toeristen, maar ook voor ouderen,
minder validen en gezinnen met jonge kinderen;
b. De door deze raad in 2017 aangenomen Motie openbare toiletten niet heeft geleid tot meer
openbare toiletten in de binnenstad;
c. De oorzaak hiervoor lag in het ontbreken van voldoende beschikbare financiƫn;
d. De financiƫle situatie van de gemeente nu ingrijpend verbeterd is;
e. Bovendien in het coalitieakkoord sprake is van het realiseren van een openbaar toilet.

Is van mening dat:

A. Er nu geen reden meer bestaat waarom deze voor een gastvrije en bruisende stad noodzakelijke
voorziening niet onverwijld zou kunnen worden gerealiseerd.

Verzoekt het college:

1. Met alle relevante instanties in overleg te treden in de voorbereiding van een breed gedragen
plan;
2. Deze raad binnen een half jaar een plan voor te leggen om voor iedereen bruikbare openbare
toiletten/plasplekken te realiseren in de binnenstad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

CDA, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij, SP, ChristenUnie

Tegen

Burgerbelang, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66

Lees onze andere moties

Wethouder Dierenwelzijn

Lees verder

Aanpak hitte-eilanden ter voorkoming van hittestress (Stadspartij) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer