Carnivoor? Geef het door!


1 juli 2022

Indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)
Mede-indiener(s): Dolf Logemann (GroenLinks)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. We meer moeten doen om de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en
de opwarming van de aarde te voorkomen; [1]
II. De landelijke politiek vanwege voedseltekorten oproept tot het matigen van vlees en
zuivelconsumptie; [2]
III. Maaltijden, lunches en borrelhapjes die worden geserveerd tijdens bijeenkomsten en op
recepties en borrels van de gemeente Zutphen, bijna altijd vlees en vis c.q. zuivel en eieren
bevatten.

Overwegende dat:

a. Het verkleinen van onze ecologische voet- en watervoetafdruk, het verminderen van de CO2
uitstoot en het bevorderen van een gezonde levensstijl noodzakelijk is;
b. Een plantaardiger eetpatroon gezondheidsvoordelen heeft en daarnaast zorgt voor een forse
afname van milieu- en klimaatschade en leidt tot minder dierenleed; [3][4]
c. Er een concept is ontwikkeld dat helpt deze doelen te bereiken zonder de keuzevrijheid van het
individu te beperken te weten: “Carnivoor? geef het door!“ [5]

Spreekt uit:

1. Om bij alle bijeenkomsten, recepties, borrels, (vergader)maaltijden die de gemeenteraad
organiseert, het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ toe te passen.
Verzoekt het college:
1. Om bij alle bijeenkomsten, recepties, borrels, (vergader)maaltijden die de gemeente
organiseert, het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ toe te passen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Referenties:
1. https://nos.nl/collectie/13871...-1-5-graad-levend-houden-is-waar-iedereen-in-
glasgow-over-praat
2. https://nos.nl/artikel/2423120-kabinet-onderzoekt-belasting-op-vlees-consument-moet-minder-
vlees-gaan-eten
3. https://www.worldanimalprotect...-redenen-waarom-je-minder-vlees-zou-moeten-
eten
4. https://www.voedingscentrum.nl...-en-antwoord/gezonde-voeding-en-
voedingsstoffen/waarom-is-minder-vlees-eten-beter-voor-gezondheid-en-milieu.aspx
5. https://www.youtube.com/watch?...-l_SLBN8Pk


Status

Aangehouden

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, Stadspartij

Tegen

Burgerbelang, VVD, Kies Bewust Lokaal, SP, ChristenUnie, CDA