Amen­dement: Zinvol zijn in Zutphen


Op het raad­voorstel: Project Inwoner in beeld

24 april 2023

besluit:

De tekst uit het ontwerp raadsbesluit luidende:

“1. De Kaderstellende notitie project ‘Inwoner in Beeld’ vast te stellen”

te vervangen door:

“1. De Kaderstellende notitie project ‘Inwoner in Beeld’ vast te stellen, met dien verstande dat we inwoners het vertrouwen geven om zelf te bepalen of begeleiding in hun situatie bijdraagt aan hun levensgeluk.”


Status

Verworpen

Voor

Stadspartij, Kies Bewust Lokaal, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Burgerbelang, GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Afkeuring handelen ziekenhuisbestuur Gelre Ziekenhuizen - PvdD mede-indieners

Lees verder

Geen plezier ten koste van een dier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer