Afkeuring handelen zieken­huis­be­stuur Gelre Zieken­huizen - PvdD mede-indieners


24 april 2023

Indieners: Mart de Ridder (SP), Abel van Dijken (CU), Martine Westerik (GroenLinks), Marjolijn Moester(PvdA), Marloes Roerdink (Burgerbelang), Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal), Yvonne ten Holder(D66), Gerard Pelgrim (Stadspartij), Jorn Lok (VVD), Mark Purperhart (CDA), Lindsey Stone (PvdD)


De gemeenteraad van de gemeente Zutphen,

Constateert dat:

A. Het ziekenhuisbestuur eerder had gemeld dat de verloskunde in Zutphen op zijn minst open zou blijven tot juli 2023;

B. Vorige week per social media post duidelijk werd dat de verloskunde-afdeling in het weekend al gesloten zou zijn, en vandaag duidelijk werd dat de afdeling volledig sluit in Zutphen;

C. De raad van bestuur zich niet in het openbaar wil verantwoorden voor deze gemaakte keuze, ook niet na acties van inwoners en personeel het afgelopen weekend;

D. Voor het (deels) sluiten van een afdeling in het ziekenhuis goed overleg moet zijn met zorgverleners en vertegenwoordiging uit de regio, het zogeheten ROAZ;

E. Gemeentebesturen en gemeenteraden in de regio sluiting van verloskunde in Zutphen ten strengste hebben afgekeurd.

Is van mening dat:
a. Het ziekenhuis in Zutphen een volwaardig ziekenhuis moet blijven, zoals eerdere moties ook hebben aangegeven, en dit de mening is van gemeenteraden van omliggende gemeentebesturen;
b. De manier waarop de afgelopen week de raad van bestuur heeft gehandeld in het sluiten van verloskunde, niet te verantwoorden is naar personeel, inwoners en gemeenten in de regio;
c. Alle seinen op rood staan, als het gaat om het kunnen vertrouwen van dit raad van bestuur met betrekking tot het maken van gedegen zorgkeuzes, volgens de lijnen van de wetgeving.

Verzoekt het college:
1. Nogmaals met de raad van bestuur in gesprek te gaan, ditmaal vanwege de volledige sluiting van de afdeling verloskunde, zonder dat het ROAZ goed is ingelicht over de keuze;
2. De onvrede onder personeel, inwoners en gemeenteraad te verwoorden op de meest scherpe manier mogelijk in communicatie met de raad van bestuur, ministerie van VWZ, het ROAZ en zorgverzekeraars.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen