Geen plezier ten koste van een dier


5 juni 2023

Indiener(s): Iris Vellema (PvdD)
Mede-indiener(s): Irene Kleinrensink (GroenLinks)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. In Zutphen evenementen werden en in de toekomst wellicht opnieuw worden georganiseerd waarbij dieren worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een kattenshow, roofvogelshows, levende kerststal, de paardentram en de optocht op bokbierdag;

II. Volgens de wet Dieren, de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend en dieren gevrijwaard moeten zijn van pijn, chronische stress en angst; [1]

III. Er een wijziging in de wet is aangenomen, waarin is opgenomen dat dieren hun soorteigen gedrag moeten kunnen vertonen.

Overwegende dat:

a. Tijdens demonstraties en evenementen de dieren stress en angst kunnen ervaren en hun soorteigen gedrag niet kunnen vertonen; [2]

b. De Dierenbescherming het vertonen van dieren die kunstjes doen niet meer van deze tijd vindt en afraadt een bezoek te brengen aan evenementen waarbij dieren als bron van vermaak worden gebruikt.

c. Het vergunningplichtig stellen van evenementen met dieren de gemeente in staat stelt om voorwaarden op te nemen op gebied van dierenwelzijn.

Verzoekt het college:

1. Bij de eerstvolgende wijzigingsverordening de algemene plaatselijke verordening van Zutphen aan te
passen, om evenementen en sociale activiteiten met dieren in alle gevallen vergunningplichtig te stellen;
2. Om aan het verlenen van een vergunning voor een evenement of demonstratie of een sociale activiteit voorwaarden te stellen op gebied van dierenwelzijn (indien nodig in overleg met de
Dierenbescherming en/of diergedragsdeskundigen) en vergunningsaanvragers op deze voorwaarden te wijzen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Zinvol zijn in Zutphen

Lees verder

Amendement: Afschaffen Hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer