Amen­dement: Schrappen sportgala 2023 (VVD) - PvdD mede-indieners


7 november 2022

Indiener(s): Jorn Lok (VVD)

Mede-indiener(s): Iris Vellema (PvdD), Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal)

Opsteller(s): (VVD)


besluit:

Om besluitpunt 1 van het ontwerp raadsbesluit te wijzigen:

Van:
" De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen.."

Naar:
" De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen met inachtneming van de onderstaande punten:

a. Budget Sportgala, te weten 20.000 Euro, te schrappen voor het jaar 2023

b. Dit bedrag toe te voegen aan het begrotingssaldo."


Toelichting:

In een tijd waarin mensen en ook verenigingen steeds meer moeite hebben om rond te komen, is het een vrij vreemd signaal om wel een sportgala te organiseren als gemeente. Daarom ligt er een voorstel om dit in ieder geval met een jaar uit te stellen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Nieuwbouw buurthuis De Hoven (Kies Bewust Lokaal) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Schone Lucht Akkoord (PvdA) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer