Amen­dement: Nieuwbouw buurthuis De Hoven (Kies Bewust Lokaal) - PvdD mede-indieners


7 november 2022

Indiener(s): Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal)

Mede-indiener(s): Iris Vellema (PvdD), Mark Purperhart (CDA), Gerard Pelgrim (Stadspartij, Jorn Lok (VVD)

Opsteller(s): Kies Bewust Lokaal


besluit:

van:

" De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen "

naar:
" De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen met inachtneming van het volgende

a. de gevraagde reservering voor hogere energiekosten van €1.000.000,- te schrappen uit de begroting 2023 – 2026.

b. Een bedrag van €600.000,- vrijmaken voor buurthuis de Hoven.

c. Het resterende bedrag ( 400.000,-) toe te voegen aan het begrotingssaldo. (Algemene reserve)”

Toelichting:

Het bedrag voor energiekosten reserveren terwijl er al bekend is dat er in de september circulaire een bedrag van 1.8 miljoen vrijkomt. Waarvan 1 miljoen beschikbaar is voor hogere energiekosten. Dat is een dubbeling van gereserveerde gelden.

In de begroting is geen post voor nieuwbouw buurthuis de Hoven opgenomen. In het coalitieakkoord staan afspraken over het te bouwen buurthuis de Hoven. De initiatiefnemers hebben in de vorm van participatie een conceptplan ontworpen. Om dit te realiseren is een eenmalige bijdrage van €600.000 nodig. Dit willen wij in de begroting terug zien anders geen realistische begroting.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Schrappen buffer extra uitgaven (VVD) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Amendement: Schrappen sportgala 2023 (VVD) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer