Amen­dement: Schrappen buffer extra uitgaven (VVD) - PvdD mede-indieners


7 november 2022

Indiener(s): Jorn Lok (VVD)
Mede-indiener(s): Lindsey Stone (PvdD),
Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal), Mark Purperhart (CDA), Gerard Pelgrim (Stadspartij)

Opsteller(s): VVD


besluit:

Om besluitpunt 1 van het ontwerp raadsbesluit te wijzigen:
Van:
" De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen."

Naar:
" De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen met inachtneming van de onderstaande punten:
a. De gevraagde buffer van 500.000 euro te schrappen uit de begroting 2023 – 2026.
b. Dit bedrag toe te voegen aan het begrotingssaldo."

Toelichting:

Een extra buffer instellen voor hoger uitvallende kosten in het algemeen is een rare gang van zaken en druist in tegen de rol van de raad als kadersteller en druist in tegen het budgetrecht van de raad. De Buraps en de Voorjaarsnota zijn prima momenten om hoger uitvallende kosten en de daarbij horende budgetveranderingen voor te leggen en te verklaren.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Leefbaarheid voor mens en dier

Lees verder

Amendement: Nieuwbouw buurthuis De Hoven (Kies Bewust Lokaal) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer