Actief inzetten op produ­ceren van minder afval (Stads­partij) - PvdD mede-indieners


12 december 2022

Indiener(s): Gerard Pelgrim (Stadspartij)

Mede-indiener(s): Iris Vellema (PvdD), Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen

Constaterende dat:
a. Nederlanders per persoon zo’n 490 kilo afval per jaar produceren.
b. Het reduceren van (rest) afval beter voor het milieu is dan afval recyclen. Het bespaart
grondstoffen, energie en dus het klimaat.
c. Een aanzienlijke hoeveelheid verpakkingsmateriaal de natuur vervuilt en in onze voedselketen
terecht komt;
d. Dat minder (rest)afval geeft dat er minder ingezameld, gerecycled of verbrand moeten worden.

Overwegende dat:
A. De gemeente onvoldoende proactief inzet op het reduceren van afval maar het overlaat aan de
inwoners.
B. Het verminderen van de afvalberg vaak met simpele oplossingen kan worden bereikt, zoals
houding en gedrag. Dit al effect heeft op terugdringen van de afvalberg.
C. Dat er met het geven van voorlichting, tips en het bewust maken veel kan worden bereikt.
D. Dat gemeente hierbij een aanjagende rol kan vervullen door hierover in gesprek te gaan met
inwoners en lokale ondernemers.

Draagt het college op:
1. Om actief aan de slag te gaan om de afvalberg in Zutphen te reduceren;
2. Dit samen te doen met inwoners en lokale ondernemers;
3. De kosten hiervan te dekken uit product 721;
4. Over de voortgang hiervan de raad voor 30 juni 2023 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Een grondstoffenplan voor iedereen

Lees verder

Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer