Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verlos­kunde en SEH


Meer zorg, minder markt

9 februari 2023

Dankuwel voorzitter,

De Partij voor de Dieren, net als alle andere partijen hier, maakt zich grote zorgen over de aangekondigde sluiting van de afdeling verloskunde en het plan om de spoedeisende hulp af te schalen.

De laatste jaren is het bestuur van de Gelre ziekenhuizen net een metronoom, het wipt heen en weer tussen aankondigingen van sluitingen en beloften van voortzetting van de huidige zorg.

Maar Voorzitter, de gezondheidszorg is geen speelgoed doos met legostenen voor een Bestuur of een bank of een zorgverzekeraar om mee te spelen en te herschikken wanneer en hoe ze maar willen. Er dient op z’n minst een degelijk en zorgvuldig besluitvomringsproces plaats te vinden en een goede communicatie.

Het gaat hier tenslotte om levens, dat van moeders en babies, de bestaanszekerheid van hard werkende mensen in de zorg, de vitaliteit van onze stad en haar leefbaarheid.

Een autorit naar een andere stad om basiszorg te ontvangen is niet risicoloos. Je zult maar in de spits moeten bevallen en ook nog complicaties oplopen met alle mogelijke gevolgen van dien voor zowel de moeder als pasgeborenen. Goede kwalitatieve zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen en op tijd beschikbaar. Zeker wanneer er sprake is van spoed en complicaties.

De Partij voor de Dieren, net als iedereen hier, wil dat de patiënt voorop staat in plaats van winstmaximalisatie. Als er bezuinigd moet worden laten we dan meteen beginnen met het afschaffen van absurde beloningen, winstuitkeringen en bonussen aan de top van de zorg. Managementlagen inkrimpen waar dat kan, en het vrijgekomen budget investeren in mensen die zorg verlenen. Ik ben benieuwd of de Raad van bestuur dit eerst geprobeerd heeft als oplossing voor hun schulden.

Want, Het besluit om ons ziekenhuis af te breken en de wijze waarop dit gebeurt, wekt bij ons op dit moment maar één indruk, de Raad van bestuur van de Gelre ziekenhuizen en de financiële instanties zoals de banken en zorgverzekeraars, die achter de schermen druk uitoefenen, zijn de menselijke maat zoek.

Voorzitter, gelukkig is de Zutphense Raad dat niet, en willen we, met z’n allen, samen met het college, er alles aan doen om de kwaliteit van zorg die we in Zutphen hebben te waarborgen. Daarom dient de Partij voor de Dieren samen met alle andere partijen vandaag deze motie in.

De basisvoorzieningen, waaronder verloskunde en spoedeisende hulp, zeker onder vallen moeten in Zutphen blijven.

Dankuwel voorzitter