Afschaffing honden­be­lasting


13 december 2022

Voorzitter, een van de verordeningen die vandaag aan de orde is betreft de hondenbelasting. Dit is een belasting die een gemeente mag innen, maar niet verplicht is en als het aan de Partij voor de Dieren ligt, schaffen we die zo snel mogelijk af.

De hondenbelasting is een van de oudste belastingen van Nederland, ooit bedacht om overlast van loslopende honden en verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Problemen waar Zutphen niet meer mee te kampen heeft. De hondenbelasting is dus niet meer van deze tijd.

Behalve dat het een verouderde belasting is, is het ook een oneerlijke belasting. De hond is het enige huisdier waarover belasting wordt geheven. En dit is geen doelbelasting. Nee, de opbrengst gaat rechtstreeks naar de algemene middelen. En het betreft geen kleine bedrag. Afgerond naar beneden hebben we het jaarlijks over 300.000 euro. Tel dat maar op jaar in jaar uit. Hondenbezitters worden dus onevenredig getroffen in vergelijking met andere bewoners.

Veel gemeenten zijn inmiddels opgehouden met het innen van hondenbelasting, maar Zutphen kiest ervoor het nog steeds te doen. Sterker nog, het bedrag dat hondenbezitters moeten betalen, wat sowieso al aan de hoge kant is, wordt verhoogt.

We vinden dit geen sociale stap voorwaarts. We weten dat er veel mensen in onze gemeente wonen die een laag tot zeer laag besteedbaar inkomen hebben. We weten ook dat de hoge energielasten en inflatie leiden ertoe dat steeds meer huishoudens moeite hebben om rond te komen.

Dit college heeft de afgelopen maanden laten zien dat ze begaan is met deze inwoners en, gesteund en aangespoord door de raad, haar best doet om deze inwoners door de winter te helpen. Het hanteren en verhogen van de hondenbelasting strookt niet met al deze moeite omdat het mensen onnodig met extra kosten opzadelt.

Voorzitter, in het uitleg van het collegevoorstel staat dat het beoogd effect is om de belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijke ontwikkelingen. Met dit doel voor ogen en met de zojuist ter overweging genoemde argumenten dat de hondenbelasting achterhaald, oneerlijk en niet sociaal is, is er voor de PvdD maar één conclusie mogelijk, namelijk dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Vandaar onze motie vandaag, mede ingediend door Burgerbelang, Kies Bewust Lokaal, Pvda en Cda waarin wij het college verzoeken vanaf de komende voorjaarsnota de raad begrotingen voor te leggen, waaruit blijkt dat in de Gemeente Zutphen geen hondenbelasting meer geheven wordt.

Dankuwel, Voorzitter.

Interessant voor jou

Grondstofrijk zutphen

Lees verder

Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer