Grond­stofrijk zutphen


12 december 2022

De Partij voor de Dieren onderschrijft de doelstellingen van het plan om de hoeveelheid restafval te reduceren door beter te scheiden en meer bruikbare stoffen uit ons afval terug te winnen. Fijn dat de binnenstad en hoogbouw nu ook beter kunnen gaan scheiden. Dat gaat veel opleveren.

We hebben wel een paar zorgen. Hoe voorkomen en monitoren we effectief dat de stromen niet vervuilen en dat er niet extra gedumpt wordt. We hopen dat daar daadwerkelijk actief op wordt ingezet. Uit een evaluatie rapport van Apeldoorn blijkt dat de vervuiling van de stromen na implementatie van dit systeem niet is toegenomen. Dat geeft hoop.

Een andere zorg is: hoe gaan we zorgvuldig om met mensen die fysiek slecht in staat zijn om hun glas en restafval zelfstandig naar de daarvoor bestemde locaties te brengen. We hebben daar een vraag over gesteld, maar nog geen afdoende antwoord op gekregen. De wethouder zei in het forum dat mensen met een fysieke beperking al wel in beeld zijn, Meneer Hulleman van de VVD merkte terecht op dat dat zeker bij ouderen niet het geval is. Kan de wethouder nog wat specifieker ingaan op onze vraag over hoe dat georganiseerd gaat worden .We vrezen dat het probleem alleen maar gaat groeien omdat Zutphen nu eenmaal vergrijst. Is daar ook over nagedacht?

Om verder in te gaan op die vergrijzing en op de enorme afvalberg die luiers maar ook dus de toenemende hoeveelheid incontinentiemateriaal veroorzaken met daarop aansluitend de onevenredige hoeveelheid afval die mensen die afhankelijk zijn van deze producten moeten aanleveren bij het restafval, Stellen we voor dat er onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om uit dit afval weer grondstoffen te winnen en of er dan ook luiercontainers geplaats kunnen worden. Enkele gemeenten hebben al wel een recyclesysteem voor luiers opgezet. Zijn er ook mogelijkheden voor incontinentiemateriaal? We hebben hierover een motie ingediend.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er met voorlichting ingezet gaat worden op het reduceren van afval. We leven in een wereld van overdaad, die overdaad leidt tot extreme vervuiling. Een campagne om consuminderen te promoten en hergebruik te stimuleren zou ook goed passen bij het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Een van de gehanteerde toetsstenen.

De hoeveelheid plastic dat de natuur, de rivieren en de oceanen vervuilt is schrikbarend.. Zelfs op het diepste punt in de grote oceaan, de Marianentrog is plastic gevonden. Microplastic zit in ons bloed en vervuilt de voedselketen. We zijn nu met man en macht bezig om het te verwijderen en te recyclen, maar het is dweilen met de kraan open. En plastic verdwijnt nooit. Plastic kan in tegenstelling tot glas en papier niet tientallen malen worden gerecycled. Belangrijk is dat we naast dit grondstoffenbeleid de vervuiling bij de bron aanpakken. Dat is wat we het college willen meegeven. Een antwoord op 1 van de door ons gestelde vragen luidt: “In de tussentijd bedenken we methoden en projecten om gebruik van grondstoffen aan de voorkant te verminderen. Bijvoorbeeld door na te denken over hoe we verpakkingsvrij inkopen kunnen stimuleren of hoe we grondstoffen langer in de circulatie kunnen houden. “ De Partij voor de Dieren vindt dat we niet alleen moeten denken (niet helemaal stoppen met denken uiteraard) maar nu met name moeten doen. Vandaar de motie die we samen met de stadspartij hebben ingediend.

Interessant voor jou

Algemene reactie op de programmabegroting 2023-2026

Lees verder

Afschaffing hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer