Stem­ver­klaring Indu­strie­haven


30 mei 2022

We zijn tegen de motie om de industriehaven uit te diepen en op die manier de scheepvaart in de IJssel fors te laten toenemen. We hebben de volgende redenen.

Ten eerste ligt de IJssel in een natura 2000 gebied en de stikstofdepostsitie die de toenemende scheepvaart produceert is schadelijk voor de natuur.

Volgens een analyse van Panteia is de de stikstofdepositie ten gevolge van de binnenvaart in de meeste natuurgebieden aanzienlijk, (met een gemiddelde van bijna 10 mol/ha/jaar. De depositie loopt op delen van de Rijntakken langs de Waal op tot boven de 40 mol/ha/jaar.)

De tweede reden is de toenemende geluidsoverlast voor het onderwaterleven met name de vissen. Uit een onderzoek van universiteit Groningen en Leiden is gebleken dat zoetwatervissen veel last ondervinden van onderwatergeluiden. Ik citeer.:

“Tweederde van alle zoetwatervissoorten behoort tot de 'hoorspecialisten' en is uitzonderlijk gevoelig voor geluid. Met name deze groep zal vermoedelijk aanzienlijke hinder ondervinden van geluidstoename onder water. Afhankelijk van de mate waarin vissen worden verstoord, kan dit consequenties hebben voor o.a. akoestische communicatie, voortplanting, gezondheid, verspreiding, migratie en daarmee mogelijk het voortbestaan van een populatie. We constateren echter een schrijnend gebrek aan kennis over de geluidsbelasting die menselijke activiteit onder water veroorzaakt en aan inzicht in de effecten die deze geluidsbelasting heeft op de Nederlandse zoetwatervissen.”

We zijn te gast in hun habitat en dienen ernstig rekening te houden met hun leefomstandigheden.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Geen evenementen met dieren en geen vuurwerk bij Hanzedagen

Lees verder

Raadsbijdrage Reactie op coalitieakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer