Raads­bij­drage Geen evene­menten met dieren en geen vuurwerk bij Hanze­dagen


Maiden­speech

25 april 2022

Afgelopen vrijdag heeft de griffier ons het een en ander uitgelegd en ik begrijp dat dit nu mijn maidenspeech is. Wat ik ook begrijp is dat zo’n speech niet geïnterrumpeerd mag worden en dat ik hier zo lang mag praten als ik wil. Maak u niet ongerust. Ik hou het kort.

Toch wil ik nog even iets zeggen voordat ik mijn punt maak over het Hanzefeest.

Ik ben heel erg trots en voel me zeer vereerd dat ik hier mag staan. En dat ik hier samen met Lindsey Stone deel mag nemen aan deze vergadering. De Partij voor de Dieren is al meer dan 10 jaar actief in Zutphen. Het is een lange weg geweest, maar we zijn er dan toch maar. Ik ben dankbaar voor alle support, voor alle mensen die ons het vertrouwen hebben gegeven voor alle doorzetters, idealisten en uiteraard voor alle stemmers. En ook zeker dankbaar voor de hartelijke ontvangst in uw midden.

Als volksvertegenwoordiger sta ik hier voor alle inwoners van Zutphen. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. Er wonen meer dieren dan mensen in Zutphen en zij verdienen het om mee genomen te worden in alle beslissingen. Ik realiseer me dat als ik dit hier 20 jaar geleden had gezegd er wel een paar fronzen of opgetrokken wenkbrauwen waren gekomen. Dat is niet meer zo. Er is al veel gewonnen.

De Partij voor de Dieren staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat zijn onze ijkpunten, langs deze lat leggen we alle voorstellen. Zo ook bij dit onderwerp.

Wij hebben vanmiddag een amendement ingediend.

Ook wij houden wel van een feestje. De viering van 800 jaar Hanze is een mooie gelegenheid voor een feest. Het voorstel om een gedeelte van extra opbrengsten voor versterking van de economische positie van de binnenstad beschikbaar te stellen vinden wij op zich geen slecht plan.

We willen alleen dat iedereen er plezier aan beleeft en dat er in hoge mate rekening gehouden wordt met de omgeving, de impact op de natuur en de dieren. Ik hoorde in de raadsvergadering van 31 januari jl. in een debat over het opt-in systeem, GL zeggen dat ze de natuur graag een stem wilden geven. Dat klonk als muziek in mijn oren, ik hoop dat ze de dieren die uiteraard onderdeel zijn van de natuur ook willen vertegenwoordigen.

Bij historische evenementen worden nog al eens dieren gebruikt. Denk aan roofvogelshows, paarden die karren trekken of de geïmproviseerde stallen met landbouwdieren.

We zijn tegen evenementen waar dieren een onderdeel zijn van het vermaak voor mensen. Helaas worden dieren nog altijd gebruikt en lijden de dieren daaronder. Dieren die bij evenementen worden ingezet kunnen over het algemeen hun soorteigen gedrag niet vertonen en ondervinden angst en stress.

Tevens vinden we een eventuele vuurwerkshow niet meer van deze tijd. Vanwege mlieuschade door fijnstof in de lucht, zware metalen in de bodem en in het water en de ernstige overlast voor dieren. Er zijn genoeg alternatieven te bedenken.

De invulling van het evenement is op dit moment nog niet bepaald

Als er geen garantie komt voor wat betreft het niet inzetten van dieren en het niet organiseren van een vuurwerkshow kunnen wij ook niet instemmen met het voorstel.

We vragen hierbij dan ook een reactie van de wethouder met daarin een toezegging. Als we de toezegging niet krijgen hebben we nog een amendement achter de hand die is inmiddels al rondgestuurd. Als we de toezegging krijgen dan trekken we het amendement in.