Raads­bij­drage Ontwerp Provin­ciaal inpas­singsplan Windpark IJsselwind Zutphen


4 juli 2022

De Partij voor de Dieren is voorstander van snelle zorgvuldige energietransitie. Zowel zonne-energie als windenergie zijn daarbij noodzakelijk.. De opwekking van duurzame energie is naast het fors besparen en isoleren onvermijdelijk omdat we nu eenmaal in spannende en zeer uitdagende tijden leven, vanwege de klimaatcrisis en de oorlogsituatie in de Oekraine. Wind en zon pieken op verschillende momenten. Windmolens wekken het meest op in de winter en het najaar. Dan waait het vaker en harder. Zonnepanelen wekken het meest op in het voorjaar en de zomer. Daardoor vullen ze elkaar heel goed aan en is de conclusie dat ze allebei hard nodig zijn.


Windturbines moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor mens en dier. In het afwegingskader zijn drie criteria vastgesteld, Ten aanzien van de versterking van de biodiversiteit is er geen toezegging gedaan. In een brief aan de gedeputeerde staten wordt hier wel aan gerefereerd. Wij vinden het een belangrijk criterium. Verder zijn wij voldoende geinformeerd over de mitigerende maatregelen omtrent de dieren die er wonen. De bescherming van de dassenburcht

en maatregelen ten opzicht van vleermuizen zijn voor ons essentieel. Ook zijn we het eens met de verlenging van de inzage periode omdat ie grotendeels in de zomerperiode ligt.

Wij hopen dat bij volgende projecten nieuwe innovatieve maatregelen worden meegenomen die bij toepassing de schade voor dieren en de overlast voor mensen kunnen beperken. We zijn het eens met het besluit om geen zienswijze in te dienen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Reactie op coalitieakkoord

Lees verder

Raadsbijdrage Omgevingsplan landelijk gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer