Isolatie aanpak ener­gie­ar­moede


10 oktober 2022

Dankuwel voorzitter,

De Partij voor die Dieren steunt het collegevoorstel om met de 3 rijks-uitkeringen en een gedeelte van het armoedegeld energiearmoede structureel aan te pakken. Het isoleren van woningen is in lijn met de visie van de Partij voor de Dieren om met name door middel van besparingen de energietransitie op een blijvende manier vorm te geven.

Wij delen wel de zorg van het college over de uitvoering van dit plan gezien het grote tekort aan vakmensen. We verwachten dus van het college dat ze dit nauw in de gaten houdt en op tijd acteert als blijkt dat we uitstel moeten aanvragen bij de betreffende ministerie.

Hopelijk zijn veel mensen geholpen met het energie plafond in januari en de aangekondigde energiekorting vanuit het rijk de komende maanden. De PvdD wil hierbij toch ook nog aandacht vragen voor de mensen die op dit moment in grote problemen zitten. We denken dan bijvoorbeeld aan gezinnen met kleine kinderen en weinig inkomen, aan chronisch zieken en mensen die afhankelijk zijn van medische apparatuur. Hun kosten voor energie en levensonderhoud zijn de afgelopen tijd gigantisch gestegen. We hopen dat deze mensen goed in beeld blijven en/of komen en adequaat worden ondersteund.

Dankuwel voorzitter