(Her)huis­vesting dieren Helbergen


12 september 2022

Dankuwel voorzitter,

De partij voor de dieren heeft 2 moties ingediend over het bestemmingsplan. We gaan er vandaag 1 indienen

De motie gaat over (her)huisvesting van de in het wild levende dieren

Wij hebben de bijlagen bij dit bestemmingsplan gelezen en concluderen dat er uitgebreide natuur- en ecologische toetsen zijn toegepast en dat het idee van een groene parkachtige invulling die gerealiseerd wordt op het plangebied, spreekt ons op zich wel aan. Heggen in plaats van schuttingen en een boomgaard en bomenlaan zijn uiteraard een mooie toevoeging. De uitloper van het Emerpark die fase 1 en fase 2 van elkaar scheidt heeft voor zover we kunnen beoordelen toegevoegde ecologische waarde. Toch hebben we op een aanvullend verzoek aan het college.

In de beantwoording van de vragen die ons forumlid heeft gesteld in het technisch blok over niet beschermde soorten staat dat de afname van leefgebied door de herinrichting gering zal zijn en de parkzone, de bebouwing en tuinen zullen naar verwachting juist meer plekken creëren waar deze soorten kunnen verblijven en foerageren.

Wij stellen dat er geen afname maar juist een toename van leefgebied moet komen voor dieren, met name omdat er al zoveel leefgebied is verdwenen voor alle soorten. kijk naar de toenemende verstening van de tuinen in de zuidwijken.

Dit is ook in lijn met het coalitieakkoord, dat spreekt van groene daken, groene gevels, gierzwaluwnesten en andere biodiversiteitsbevorderende maatregelen. Wij zouden graag zien dat er in overleg met huiseigenaren, de wethouder, de planontwikkelaar en de stadsecoloog elementen worden toegevoegd die juist een toename van soorten zal bevorderen, zodat dieren kunnen terugkeren en nieuwe soorten zich kunnen vestigen.

In de ecologische rapporten zijn een aantal adviezen uitgebracht ten bate van marterachtigen en de periode waarin ruimtelijke ontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Wij willen met deze motie oproepen om te onderzoeken op welke manier de adviezen kunnen worden overgenomen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Omgevingsplan landelijk gebied

Lees verder

Isolatie aanpak energiearmoede

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer