Evaluatie dieren­welzijn scha­pen­be­grazing


Actu­a­li­teits­vraag

Indiendatum: 12 dec. 2022

In Zutphen grazen schapen sinds 2020 in de plantsoenen en op graslandjes. In de doelstelling staat dat er milieuwinst is en dat het bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit. Op deze onderwerpen komt er deze maand een evaluatie. Een voor de Partij voor de Dieren essentieel onderdeel van deze evaluatie is het welzijn van de schapen.

En zeker nu daarover klachten zijn gekomen, die we echt zorgelijk vinden.

Wij willen van de wethouder graag weten of hij ervoor kan zorgen dat het welzijn van de schapen meegenomen wordt in de evaluatie van de schapenbegrazing.

Indiendatum: 12 dec. 2022
Antwoorddatum: 12 dec. 2022

Wethouder heeft een toezegging gedaan.