Bomen in Warnsveld


Actu­a­­li­­teits­­­vraag

Indiendatum: 20 feb. 2023

In Warnsveld aan de Lammerhof staan 8 gezonde acacia’s op de nominatie om gekapt te worden vanwege worteldruk en vermeende bouwkundige schade aan omliggende huizen.

Aanwonenden hebben een brief aan de raad en het college gestuurd met daarbij een petitie.

In het bomenbeleid op pagina 30 staat een afwegingskader waaraan voldaan moet worden voordat tot kap kan worden overgegaan met daarin 3 volgordelijke handelingen om de bomen te kunnen behouden. Is hieraan voldaan? Is de vermeende bouwkundige schade op een professionele manier onderzocht? Hoe zwaar weegt de overlast van deze bomen ten opzichte van de het algemeen nut van gezonde volwassen bomen?

Indiendatum: 20 feb. 2023
Antwoorddatum: 20 feb. 2023

Wethouder weegt af dat wanneer particulier bezit aangetast wordt en overlast in de openbare orde toeneemt, er reden is om de volwassen bomen te kappen.

Wel stipt de wethouder aan dat Zutphen voor elke gekapte boom een nieuwe boom aanplant. Ook is het goed om te kijken op welke locatie welk soort boom moet worden geplant.