Zutphen wil een einde aan de honden­be­lasting


Onze motie breed gedragen

31 maart 2023

Afgelopen dinsdag 28 maart werd onze motie voor het afschaffen van de hondenbelasting haast unaniem aangenomen.
Samen met Kies Bewust Lokaal, Burgerbelang, PvdA, CDA, VVD en SP diende wij de motie in waarin we zeggen dat het college plannen moet gaan maken hoe de belasting kan worden afgeschaft.

Zoals ons raadslid Lindsey Stone treffend verwoord:

“De belasting vindt haar oorsprong in de middeleeuwen. Het doel was om overlast van zwerfhonden en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Problemen waar Zutphen al lang niet meer mee te kampen heeft. Bovendien gaat de geheven belasting naar de algemene middelen en komt niet rechtstreeks ten goede aan voorzieningen voor honden. Hondenbezitters worden nu onevenredig belast.Daarom is deze belasting onterecht en oneerlijk. Gelukkig zijn er nu stappen gezet om de belasting per 2024 af te schaffen.

We zijn verheugd dat deze stappen nu worden gezet. Tegelijk zijn we ook heel blij met de brede samenwerking bij dit onderwerk. We hebben met verschillende fracties echt gezocht naar hoe we dit werkend kunnen krijgen.

We kijken nu uit naar de uitwerking van de motie door het college. Met de begrotingsplannen dit voorjaar komt het college met verschillende scenario's hoe de hondenbelasting kan worden afgeschaft.

Gerelateerd nieuws

Regenboog zebrapad in Zutphen

Samen met KiesBewustLokaal en de Stadspartij diende wij vandaag de motie voor een regenboog pad in. Deze is unaniem aangenom...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over ontheffing voor een vreugdevuur

De Partij voor de Dieren heeft vernomen dat er op 1 maart een ontheffing voor een open vuur (vreugdevuur) verleend is aan de ...

Lees verder