Regenboog Pad - PvdD mede-indieners


Zutphen omarmt diver­siteit en inclu­si­viteit

27 maart 2023

Samen met KiesBewustLokaal en de Stadspartij diende wij gister de motie voor een regenboog pad in.

Deze is unaniem aangenomen en het college gaat nu aan de slag met het regenboog zebrapad. Hiermee geeft Zutphen aan dat we diversiteit en inclusiviteit belangrijk vinden en omarmen.

De unanieme steun vanuit de raad is een duidelijk signaal dat het belang van zichtbaarheid voor inclusie gevoeld wordt. Het college kwam zelfs ook nog met ideeen om iets op wijkniveau te doen, verenigingen te betrekken en misschien zelfs ook regenboog bankjes te plaatsen.

Voor de Partij voor de Dieren is het niet een kwestie van of / of, maar van en / en. Hoe duidelijker we staat voor een veilige gemeente voor iedereen, hoe beter. 🏳️‍🌈


Status

Aangenomen

Voor

SP, Burgerbelang, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Stadspartij, D66, GroenLinks, VVD, Kies Bewust Lokaal

Tegen