(Her)huis­vesting dieren Helbergen


12 september 2022

Indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)
Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

 1. Een van de beoogde effecten van het bestemmingsplan ‘Park Helbergen, eerste herziening’ is om de biodiversiteit te verhogen;

 2. Bij de ontginning van het plangebied veel natuur verdwijnt;

 3. In het ‘Nader ecologisch onderzoek’ een aantal aanbevelingen wordt gedaan ter bescherming van de dieren;

 4. Voor al de in het wild levende soorten een zorgplicht geldt.

Overwegende dat:

 1. om de biodiversiteit te verhogen het plangebied geschikt moet zijn voor dieren om zich te hervestigen;

 2. versterking van de biodiversiteit in lijn is met het huidige coalitieakkoord.

Verzoekt het college:

1. Om samen met de stadsecoloog in overleg te gaan met de projectontwikkelaar over:

a. hoe de aanbevelingen uit de ecologische rapporten gerealiseerd kunnen worden;

b. de mogelijkheden voor versterking van de biodiversiteit in het gehele plangebied zodat er voldoende elementen worden aangelegd waarin dieren kunnen schuilen en zich opnieuw kunnen vestigen en voortplanten;

  2. Toekomstige huiseigenaren actief te stimuleren biodiversiteit bevorderende maatregelen te nemen rond en op het huis.

   en gaat over tot de orde van de dag.

   Resultaat:
   Toezegging ontvangen van wethouder voor punt 2.


   Status

   Ingetrokken

   Voor

   Tegen

   Wij staan voor:

   Lees onze andere moties

   Carnivoor? Geef het door!

   Lees verder

   Aanvullend ecologisch onderzoek Helbergen - Motie niet in behandeling genomen

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer