Amen­dement: Geen evene­menten met dieren en geen vuurwerk bij Hanze­dagen


Het raads­voorstel Regionaal themajaar ‘Leve de Hanze 2023’

25 april 2022

Indiener: Iris Vellema (PvdD)
Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


besluit:

Om besluitpunt 1 van het ontwerp raadsbesluit te wijzigen:

Van:

“Een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het themajaar ‘Leve de Hanze’ en te dekken uit de extra middelen naar aanleiding van het amendement 2020-A0008 ‘parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen.

Naar:

Een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het themajaar ‘Leve de Hanze’ en te dekken uit de extra middelen naar aanleiding van het amendement 2020-A0008 ‘parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen onder de volgende voorwaarden:

1. dat er in Zutphen geen evenementen met dieren plaatsvinden;
2. dat er in Zutphen geen vuurwerk afgestoken wordt.


Resultaat:
Toezegging ontvangen van wethouder.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen