Bomenkap in Zutphen


Zutphen kapt door

De laatste maanden zijn wij op meerdere plekken opgeschrikt door bomenkap in de gemeente Zutphen.
Op plaatsen waar 'herinrichting' stond te gebeuren hebben volwassenen bomen het onderspit moeten delven en zijn zij in grote hoeveelheden gekapt.
Veel van de kap lijkt in bestemmingsplannen te zijn opgenomen, maar nadere bestudering geeft niet altijd duidelijkheid welke bomen wel, en welke niet, worden gekapt.

Zo heeft onze gemeentefractie eind januari nog aandacht gevraagd voor de kap van een laantje gezonde volwassen bomen bij het nieuwbouw project Helbergen 2.

Wat ons betreft kap je gezonde bomen niet! Hierom zetten wij de bomenkap op de kaart.
Hieronder zie je de bomenkap in Zutphen. Klik op een boompje voor meer informatie.
Bovenstaande kaart is gemaakt door het Landelijk Meldpunt Bomenkap. Zij houden bij waar er in Nederland bomen worden gekapt.
Zo ontstaat er een overzichtelijk totaalbeeld. Je kan zelf ook meldingen doen van bomenkap en hierbij foto's uploaden. Kijk hiervoor op de site van het Landelijk Meldpunt Bomenkap.

De Partij voor de Dieren Zutphen is scherp op bomenkap in de regio. Wij zijn steeds meer alert op nieuwbouw- en herbouwplannen in de gemeente, en zetten alles op alles om gezonde bomen niet te laten kappen.