Raads­ac­ti­vi­teiten


Als fractie hebben we verschillende instrumenten waar we gebruik van kunnen maken, zoals het indienen van moties, amendementen, schriftelijke vragen en iniatiefvoorstellen. Ook het geven van een bijdrage in de raadsvergadering over een specifieke onderwerp.

In het dropdown menu onder de menulink 'raadsactiviteiten' kunt u door ons archief bladeren.