Verplaat­sings­be­hoefte dieren opgenomen in ontwerp Leesten Schouw­broek


27 mei 2024

De Partij voor de Dieren heeft succesvol aandacht gevraagd voor de verplaatsingsbehoefte van dieren op wijkniveau, met als resultaat dat dit is opgenomen in het huidige ontwerp voor Leesten Schouwbroek.

De Partij voor de Dieren vindt dat dieren zich veilig moeten kunnen verplaatsen, zowel van gebied tot gebied als lokaal rondom hun habitats. Wij vinden ook dat er al in de beginfase van een ontwerp rekening moet worden gehouden met deze behoeften van dieren, om toekomstige problemen en onnodige druk op ecosystemen te vermijden.

Toen we voor het eerst de schetsontwerpen voor Leesten Schouwbroek te zien kregen, werd het duidelijk dat natuur een belangrijk deel uitmaakt van de plannen. Het was echter ook duidelijk dat het betrekken van de natuur vooral gemodelleerd was naar menselijke behoeften en onvoldoende rekening werd gehouden met de verplaatsingsbehoeften van dieren die naar het gebied zouden worden aangetrokken. Dus ook bij dit ontwerp heeft de Partij voor de Dieren de verplaatsingsbehoefte van dieren op wijkniveau aangekaart in het forum van vorig jaar.

Het college heeft bij dit ontwerp onze zorgen serieus genomen. Het huidige ontwerp biedt bijvoorbeeld niet alleen groen-blauwe verbindingen tussen de houtwal en het park/Leestense Laak zodat soorten zich tussen deze kerngebieden kunnen verplaatsen, maar er worden ook ecopassages ingezet op kruispunten met wegen en duikers in de wijk om verkeersslachtoffers te voorkomen.

Dit zijn concrete en uitvoerbare oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van dieren.

Gerelateerd nieuws

Zutphen heeft een Klimaatadaptatie Strategie

Vandaag is het klimaatadaptie strategie door de raad vastgesteld. In het hitteplan werd geen verwijzing gedaan naar dieren. D...

Lees verder